A collection of learnings, coding adventures and random thoughts about living life.

"Sayang ang connection, sayang ang friendship.  Dahil pinilit ang isang bagay na di naman dapat at di uubra, lahat nasayang lang.  Sayang.  tsk tsk tsk."